Select your region

Användarvillkor och tjänster

1. Samtycke till dessa användarvillkor och tjänster

Denna e-handelsbutik (som definieras här nedan) drivs på uppdrag av Polestar Ltd och är utvecklat och publicerat av ett svenskt företag, Wackes AB (nedan kallat Företaget) med huvudkontor och säte på Box 957, 501 10 BORÅS (organisationsnummer: 556319-9255).

Din användning av webbplats en www.additionals.polestar.com och/eller andra medier för utbyte av information, (nedan gemensamt kallat E-handelsbutiken) och alla produkter (som definieras här nedan), som du beställer via E-handelsbutiken, regleras av dessa användarvillkor och tjänster. Läs igenom dessa användarvillkor och tjänster noga, innan du gör en beställning i E-handelsbutiken.

Med åtkomsten till e-handelsbutiken och/eller användning av dennna, godkänner du och förbinder dig till dessa användarvillkor och tjänster. Om du inte godkänner dessa användarvillkor och tjänster, får du ingen åtkomst till och/eller använda e-handelsbutiken.

Om du är under 18 år eller minderårig i ditt bosättningsland, måste du be din vårdnadshavare att fylla i registreringen åt dig i E-handelsbutiken.

Förutsatt att du godkänner och följer dessa användarvillkor och tjänster, ger Företaget dig en personlig, begränsad, icke-exklusiv, återkallbar och icke-överförbar licens, för att använda E-handelsbutiken enbart för dina personliga och icke-kommersiella ändamål, såsom anges i dessa användarvillkor och tjänster.

När du använder denna E-handelsbutik, behandlar Polestar och Företaget dina personuppgifter som gemensamma registeransvariga. Läs sekretessmeddelandet som finns här för mer information om hur Polestar och Företaget behandlar dina personuppgifter.

2. Leverans och användning av e-handelsbutiken

Med förbehåll för obligatoriska lagar, har Företaget rätt att ställa E-handelsbutiken till förfogande efter eget gottfinnande, inklusive rätten att ändra E-handelsbutiken. Om sådana ändringar kräver justeringar av din driftsmiljö eller andra enheter, görs sådana ändringar på egen bekostnad. Företaget meddelar dig i förväg om ändringar, som väsentligt kommer att påverka användningen av E-handelsbutiken.

Företaget kan tillfälligt stänga av E-handelsbutiken, då detta blir nödvändigt till exempel vid installation, ändring eller underhållsarbete eller om det krävs enligt lagar, förordningar eller myndigheter eller om det finns andra berättigade skäl för avstängningen. Företaget strävar efter att hålla avstängningen så kort som möjligt. Med förbehåll för obligatoriska lagar, har Företaget rätt att avsluta E-handelsbutiken efter eget gottfinnande. Om E-handelsbutiken stängs av eller avslutas, kommer Företaget att sträva efter att ge dig ett rimligt förhandsmeddelande om dessa händelser.

Du samtycker till att använda E-handelsbutiken på ett sätt som inte skadar Företaget, andra användare eller tredje part. Företaget förbehåller sig rätten att avsluta eller begränsa din åtkomst till E-handelsbutiken utan föregående meddelande, om du bryter mot dessa användarvillkor och tjänster eller om du missbrukar E-handelsbutiken eller belastar den i onormal omfattning. Företaget har rätt att förhindra åtkomst till E-handelsbutiken om det har anledning att tro att du bedriver olaglig verksamhet eller äventyrar datasäkerhet eller dataskydd för andra användare eller Företaget.

Företaget kan använda underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter avseende E-handelsbutiken och/eller dessa användarvillkor och tjänster.

 

3. Produkter, frakt och betalning samt policy för retur av produkter

 3.1    Produkter

Genom att använda E-handelsbutiken kan du köpa vissa produkter, inklusive men inte begränsat till märkesvaror och tillbehör (nedan kallat Produkter). Försäljningen blir bindande mellan dig och Företaget när Företaget får din betalning.

Information om Produkternas leveranstid och annan produktinformation, ges på E-handelsbutikens webbplats. Alla beställningar är föremål för godkännande och tillgänglighet.

3.2    Frakt och Betalning

Leveranstiderna kan variera, beroende på Produkt, tillgänglighet och andra möjliga praktiska faktorer. Kontrollera leveranstiderna för varje Produkt separat.

Om du vill få en utskrift av en beställning som du har gjort, kan du göra det genom att skriva ut den orderbekräftelse du får efter att du har gjort din beställning. Denna bekräftelse kommer att skickas till dig via e-post efter att du har slutfört beställningsprocessen, genom att klicka på “Beställ” (eller motsvarande) och när din betalningsinformation har behandlats. Du kommer även att få en leveransbekräftelse via e-post så snart Produkten/Produkterna har skickats till dig.

Betalning sker via kundens Paypal-konto eller med kreditkort.

3.3    Return av produkt

Du har rätt att annullera din beställning hos oss under förutsättning att du meddelar Företaget om annulleringen inom 14 dagar från den dag då du mottog beställningen. Annulleringen av kontraktet måste göras i ett tydligt meddelande. Det kan göras genom att du fyller i kontaktformuläret i E-handelsbutiken (du kan få åtkomst genom att klicka här) eller genom att skicka ett e-postmeddelande till polestar@prominate.com , men du är inte skyldig att använda dessa kanaler. Om du väljer att använda kontaktformuläret, kommer vi omedelbart att bekräfta mottagandet av ditt beslut att åberopa din ångerrätt, t.ex. via e-post.

Du kan även utöva din rätt att annullera din beställning genom att använda Konsumentverkets standardformulär, som du kan ladda ner från Konsumentverkets webbplats påhttps://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett (endast tillgängligt på svenska).

Vänta på returinstruktioner från Företaget.

Företaget kommer att ge dig full återbetalning, inklusive fraktkostnader, för annullerade beställningar. Betalning sker i samma valuta och med samma metod, som du använde när du beställde. Du måste dock returnera varorna till Företaget på ett säkert sätt och på egen bekostnad, för att säkerställa att de når Företaget i gott skick.

Du kan undersöka och testa produkterna innan du annullerar en beställning. Du är dock skyldig att betala Företaget ersättning om och i den utsträckning att Produktens värde har minskat på grund av din alltför stora hantering av Produkten i förhållande till vad som var nödvändigt för att bestämma Produktens egenskaper eller funktion.

Inkludera följande information i ditt meddelande när du kontaktar Företaget:

 • Ditt namn
 • Beställningsnummer
 • Benämning och mängd på de Produkter som du vill returnera
 • Anledningen till att du vill returnera Produkterna (fel storlek, uppfyllde inte förväntningarna m.m.)

Behåll den ursprungliga leveranssedeln, som du fick med din beställning för returen.

Din beställning faktureras i EUR. När betalning görs i en annan valuta, använder vi medelväxelkursen i alla transaktioner. Vi kan inte ta ansvar för valutafluktuationer i någon riktning, inte ens vid retur eller byte.

Vårt mål är att säkerställa att alla kundbeställningar uppfylls på ett korrekt sätt och utan skador. Om du har fått en skadad, defekt eller fel artikel, kontakta oss då genom att fylla i kontaktformuläret (du kan få åtkomst till det genom att klicka här) eller genom att skicka ett e-postmeddelande till  polestar@prominate.com .

4. Priser och tillgänglighet

De för närvarande gällande priserna anges i samband med respektive produkt. Fraktkostnader tillkommer när så är tillämpligt och kan variera beroende på leveransdestinationen och andra praktiska faktorer. Priserna är föremål för offentliga avgifter, som fastställs av myndigheterna, inklusive mervärdesskatt enligt gällande lagstiftning. Offentliga avgifter läggs till priserna i kassan och uppdateras när fraktdestination väljs. Observera att de offentliga avgifterna kan variera beroende på leveransdestination. Betalning sker vid köptillfället med hjälp av tillgängliga betalningsmetoder.

Ytterligare tull-, tullsats- och bulkvarumäklaravgifter kan dock tillkomma, beroende på leveransdestination och kommer att debiteras vid leveransen. Observera att Företaget inte ansvarar för sådana avgifter.

Godkända betalningsmetoder anges på E-handelsbutikens webbplats. Du kan välja vilken betalningsmetod du vill använda under kassan. Betalningsgränssnittet använder en säker SSL- server med digitala certifikat och din betalningsinformation är helt krypterad under beställningsprocessen.

Även om Företaget försöker att se till att all information, alla beskrivningar och priser, som visas i E-handelsbutiken är korrekta, kan fel uppstå. Om Företaget upptäcker ett fel på varupriset, som du har beställt, kommer Företaget att informera dig så snart som möjligt och ger dig möjlighet att bekräfta din beställning till rätt pris eller annullera den. Om Företaget inte får tag på dig, kommer Företaget att behandla beställningen som annullerad. Om du annullerar, men redan har betalat för Produkterna, får du full återbetalning. I förekommande fall är priserna inklusive moms.

E-handelsbutiken kan innehålla tryckfel, andra fel eller felaktigheter och sådant som kanske inte är fullständigt eller aktuellt. Företaget förbehåller sig därför rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information när som helst utan föregående meddelande.

 5. Immateriella rättigheter

Företaget och/eller Polestar Ltd äger alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till E-handelsbutiken samt allt material som finns i eller tillhandahålls via E-handelsbutiken, inklusive upphovsrätt, patent, varumärken, designrättigheter, affärshemligheter och alla andra immateriella rättigheter och Produkterna inkluderar varumärken, som tillhör Polestar Ltd. Du får ingen äganderätt genom att använda E-handelsbutiken.

Du får endast använda E-handelsbutiken som uttryckligen godkänts i dessa användarvillkor och tjänster. All kopiering eller distribution av E-handelsbutikens innehåll är förbjuden och kan leda till civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Utan att begränsa det ovanstående, är kopiering och användning av ovanstående material i någon annan server, på någon annan plats eller hos en annan support för publicering, reproduktion eller distribution förbjudet. Du har dock rätt att göra en kopia för att se innehållet för ditt eget personliga bruk.

Denna E-handelsbutik är endast avsedd för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte ändra, kopiera, distribuera, skicka, ställa ut, demonstrera, reproducera, publicera, licensiera eller kommersiellt använda innehåll, programvara, produkter eller tjänster som finns i E-handelsbutiken eller skapa, överföra eller sälja derivat från dessa. Du får inte använda E-handelsbutiken eller dess innehåll i kommersiellt syfte, inklusive reklam eller inkomstbringande verksamhet på din egen webbplats.

6. Ersättning

På företagets begäran samtycker du till att ersätta Företaget fullt ut, försvara och omedelbart gottgöra Företaget, dess befattningshavare, styrelseledamöter, ombud, dotterbolag, licensgivare och leverantörer, avseende alla skulder, fordringar, kostnader, skador och förluster, inklusive juridiska avgifter, som uppstår till följd av brott mot dessa användarvillkor och tjänster orsakade av dig, inklusive användning av andra personer som fått åtkomst till E-handelsbutiken med ditt internetkonto, pga. av din handling eller passivitet.

7. Länkar till tredjespartswebbplatser

E-handelsbutiken kan innehålla länkar till webbplatser som ägs eller drivs av tredje part (nedan kallat Tredjepartswebbplatser). Företaget ansvarar inte för innehållet eller för produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part. Dessutom kan innehållet på Tredjepartswebbplatser omfattas av separata användarvillkor och/eller sekretesspolicy, vars innehåll Företaget rekommenderar att du läser igenom.

8. Force majeure

En force majeure-händelse befriar Företaget från sina skyldigheter med avseende på E-handelsbutiken om nämnda force majeure-händelse förhindrar eller på ett orimligt sätt hindrar utförandet som gäller E-handelsbutiken. Exempel på force majeure är brand, jordbävning, översvämning, explosion, strejk eller annat avbrott i arbetet, order från offentliga myndigheter, avbrott i energiförsörjning, brist på råvaror eller utrustning, störning av kabel eller annan datakommunikation, orsakad av eller som uppkommit från externa faktorer eller andra jämförbara orsaker, som inte förutsågs och som man inte rimligen kunde ha förberett.

 9. Ändringar och avslut

Företaget har rätt att ändra dessa användningsvillkor och tjänster genom att informera dig på förhand inom en rimlig tid om sådana ändringar. Företaget skickar de ändrade användarvillkoren och tjänsterna till dig via E-handelsbutiken eller på annat lämpligt sätt. Din fortsatta användning av E-handelsbutiken, efter att ha mottagit meddelandet om sådana ändringar, ska anses vara ditt godkännande av de ändrade användarvillkoren och tjänsterna.

Om du invänder mot ikraftträdandet av de ändrade användningsvillkoren och tjänsterna och om du och Företaget inte skriftligen kommer överens om något annat, upphör din rätt att använda E-handelsbutiken den dag då de ändrade användarvillkoren och tjänsterna träder i kraft.

Företaget kan även meddela dig om ändringar efter eget gottfinnande och göra de ändrade användarvillkoren och tjänsterna tillgängliga utan föregående meddelande nästa gång du går in på E-handelsbutiken och ställa som villkor att fortsatta använda E-handelsbutiken, så att du specifikt godkänner de ändrade användarvillkoren och tjänsterna (till exempel genom att klicka på “Godkänna”). Om du väljer att inte godkänna de ändrade användarvillkoren och tjänsterna som görs tillgängliga för dig i enlighet med denna punkt, upphör din rätt att använda E-handelsbutiken omedelbart.

Om någon bestämmelse här är eller blir olaglig, ogiltig eller inte verkställbar i något avseende enligt lagen i någon jurisdiktion, ska lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten av de återstående bestämmelserna inte på något sätt påverkas eller försämras av detta. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med en giltig, som uppnår det ursprungliga syftet och det kommersiella målet med den ogiltiga bestämmelsen i den mån det är möjligt.

Eventuella ändringar som gjorts efter att du har gjort en beställning, påverkar inte den beställningen om inte Företaget är skyldigt att göra ändringen enligt lag.

10. Ansvarbegränsning

Ingenting i användarvillkoren och tjänsterna är avsedda att påverka dina rättigheter enligt obligatorisk lag (t.ex. såsom, men inte begränsat till konsumentskyddslagar).

I största möjliga utsträckning, som tillåts enligt tillämplig lag, tillhandahålls E-handelsbutiken i “befintligt skick”, utan garantier av något slag. Företaget garanterar inte att E-handelsbutiken fungerar utan avbrott eller felfritt.

I största möjliga utsträckning, som tillåts enligt tillämplig lag, ska Företaget inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador orsakade av en eventuell fördröjning, förändring eller förlust av någon tjänst, produkt eller något material, som överförs via E-handelsbutiken. Företaget är inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador orsakade av avbrott och störningar, inklusive förlust eller fördröjning av data eller ändringar av data på grund av tekniska fel eller underhållsarbete. Dessutom avstår Företaget från allt ansvar för direkta eller indirekta skador som orsakats av dig pga. skadliga program (virus, maskar eller liknande) eller felaktigt innehåll i E-handelsbutiken.

11. Tillämplig lag och lösning av tvister

Dessa användarvillkor och tjänster samt tillhörande avtalsförhållanden, regleras av svensk lagstiftning. Tvister som härrör från dessa användarvillkor och tjänster eller tillhörande avtalsförhållanden, kommer man att försöka lösa i godo. Om ingen överenskommelse uppnås, ska tvisten avgöras i Borås tingsrätt, som första instans. Ingenting i dessa användarvillkor och tjänster begränsar dina obligatoriska rättigheter som konsument enligt de konsumentskyddslagar och regler som är tillämpliga på din hemort. Du har till exempel rätt att få eventuella tvister, som härrör från dessa användarvillkor och tjänster, avgjorda i tingsrätten på din hemort.

Dessutom kan du, som ett alternativ till att lösa tvisten, lämna in din reklamation till Allmänna reklamationsnämnden (ARN)): https://www.arn.se/konsument/. Om du har köpt varor inom Europeiska unionen (nedan kallad EU) kan du även lämna in din reklamation via EU-plattformen för online-tvistlösning: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Betaltjänstleverantor

PayPal fungerar som en implementerare av betalningshanteringstjänsten och som en betaltjänstleverantör. PayPal visas som mottagare på fakturan och PayPal vidarebefordrar betalningen till säljaren.

PayPal är ett auktoriserat betalningsinstitut. Vid reklamation, gå till den webbplats där du gjorde din betalning.

www.paypal.com

13. Integritetsmeddelande

När du använder denna E-handelsbutik, behandlar Polestar och Företaget dina personuppgifter som gemensamma registeransvariga. Läs sekretessmeddelandet som finns här för mer information om hur Polestar och Företaget behandlar dina personuppgifter.

14. Vouchers

 • Presentkort kan inte lösas in mot kontanter, returneras mot återbetalning, få sina saldon konsoliderade till en ny voucher eller ersättas efter utgången och är inte något lagligt betalningsmedel, kontokort, kredit- eller betalkort eller värdepapper.
 • Presentkort kan inte ersättas om de tappas bort eller blir stulna. Om du misstänker en obehörig aktivitet, rapportera detta omedelbart till polestar@prominate.com .
 • Om ditt köp överstiger presentkortets värde, måste slutbetalningen betalas med betal- eller kreditkort.
 • Polestar Additionals webbshopen förbehåller sig rätten att annullera ett presentkort, om vi anser att en sådan åtgärd är nödvändig. Om så är fallet, kan vi antingen tillhandahålla ett ersättningspresentkort till motsvarande värde, om vi inte misstänker bedrägeri i samband med ett presentkort. Presentkortet förblir vår egendom.
 • Voucherna har en giltighetstid på sex månader från och med inköpsdatum och måste användas inom tidsramen. Oanvända värden kommer inte att återbetalas eller tillskrivas några transaktioner efter utgångsdatumet.
 • Voucherförfarandet skapar en voucherkod, som kan delas med kunden. Kunden kan använda den i kassan, genom att använda voucherkoden på beställningssammanfattningens sida.
 • Användningen av vouchern är kostnadsfri för slutkonsumenten.
 • För frågor utöver ovanstående information, kontakta oss på polestar@prominate.com, Hultagatan 15, 507 50 BORÅS, Sverige. Telefon: +46 (0) 33-20 66 00.
 • Ovanstående information kan variera och bytas ut då och då.

 

 

  Varukorg
  Din varukorg är tom!