Select your region

Bruks- og tjenestevilkår

1. Aksept av disse bruks- og tjenestevilkår

Denne nettbutikken (som definert nedenfor) er utviklet og publisert på vegne av Polestar Ltd av et svensk selskap, Wackes AB («selskapet»), med hovedkontor og hovedkontor i Box 957, 501 10 Borås, Sverige (organisasjonsnummer: 556319-9255).

Din bruk av nettstedet www.additionals.polestar.com og/eller andre medier for informasjonsutveksling (samlet betegnet som «nettbutikken») og alle produkter (som definert nedenfor) som du bestiller via nettbutikken, er underlagt disse bruks- og tjenestevilkårene. Les disse bruks- og tjenestevilkårene nøye før du foretar bestillinger i nettbutikken.

Ved å få tilgang til nettbutikken og/eller bruke den, godtar du og forplikter deg til å være bundet av disse bruks-og tjenestevilkårene. Hvis du ikke godtar disse bruks- og tjenestevilkårene, skal du ikke gå inn i og/eller bruk nettbutikken

Hvis du er under 18 år eller mindreårig i bostedslandet ditt, må du be din foresatte om å fullføre registreringen til nettbutikken for deg.

Med forbehold om at du godtar og overholder disse bruks- og tjenestevilkårene gir selskapet deg en personlig, begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallbar og ikke-overførbar lisens til å bruke nettbutikken, utelukkende for dine personlige og ikke-kommersielle formål som angitt i disse bruksvilkårene og tjenestene.

Når du bruker denne nettbutikken, vil Polestar og selskapet behandle personopplysningene dine som behandlingsansvarlige i fellesskap. Les personvernerklæringen som er tilgjengelig her for mer informasjon om Polestars og selskapets behandling av dine personopplysninger.

2. Tilveiebringelse og bruk av nettbutikken

I henhold til pålagt lovgivning har selskapet rett til å tilveiebringe nettbutikken slik det selv finner det best. Dette inkluderer retten til å foreta endringer i nettbutikken. Hvis slike endringer nødvendiggjør endringer i driftsmiljøet ditt eller på andre enheter, skal du gjøre slike endringer for egen regning. Selskapet varsler deg om endringer som vesentlig påvirker bruken av nettbutikken i rimelig tid i forveien.

Selskapet kan stanse driften av nettbutikken der det er nødvendig, for eksempel ved installasjon, endring eller vedlikeholdsarbeid, eller hvis lover, forskrifter eller myndigheter krever det, eller hvis det er andre forsvarlige grunner til stans. Selskapet har som mål å sikre at driftsstansen blir så kort som mulig. Med forbehold om pålagt lovgivning har selskapet etter eget skjønn rett til å bringe driften av nettbutikken til opphør. Skulle det oppstå stans eller opphør av nettbutikken, tar selskapet sikte på å underrette deg om slike hendelser i rimelig tid på forhånd.

Du samtykker i å bruke nettbutikken på en måte som ikke skader selskapet, andre brukere eller tredjeparter. Selskapet forbeholder seg retten til å avslutte eller begrense din tilgang til nettbutikken uten forutgående varsel hvis du bryter med disse bruks- og tjenestevilkårene, eller hvis du misbruker nettbutikken eller laster inn nettbutikken i uvanlig omfang. Selskapet har rett til å forhindre tilgang til nettbutikken hvis det har grunn til å tro at du er engasjert i ulovlig aktivitet eller utsetter andre brukeres eller selskapets datasikkerhet eller personvern i fare.

Selskapet kan bruke underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser knyttet til nettbutikken og/eller disse bruks- og tjenestevilkårene.

3. Produkter, frakt og betaling og retningslinjer for produktretur

 3.1    Produkter

Ved å bruke nettbutikken kan du kjøpe visse produkter, inkludert, men ikke begrenset til selskapets egne varer og tilbehør («produktene»). Salget blir bindende mellom deg og selskapet når selskapet mottar betalingen din.

Informasjon om leveringstider for produktet og annen produktinformasjon er spesifisert på nettbutikkens nettsted. Alle bestillinger forutsetter aksept og tilgjengelighet.

3.2    Frakt og betaling

Leveringstiden kan variere avhengig av produktet, dets tilgjengelighet og andre praktiske faktorer. Sjekk leveringstidene for hvert produkt separat.

Hvis du ønsker en utskrift av en bestilling du har lagt inn, kan dette gjøres ved å skrive ut ordrebekreftelsen du mottar etter at du har lagt inn bestillingen. Denne bekreftelsen vil bli sendt til deg via e-post etter at du har fullført bestillingsprosessen ved å klikke på «Bestill» (eller tilsvarende) og når betalingsinformasjonen din er behandlet. Videre vil du motta en forsendelsesbekreftelse på e-post når produktet/produktene blir sendt til deg.

Betaling skjer via kundens Paypal-konto eller kredittkort

3.3    Produktretur

Du har rett til å kansellere bestillingen hos oss forutsatt at du gir selskapet varsel om kansellering innen 14 dager fra datoen du mottok bestillingen. Det må gis tydelig beskjed om kanselleringen. Det kan gjøres ved å fylle ut kontaktskjemaet i denne nettbutikken (du kan få tilgang til det ved å klikke her) eller ved å sende e-post til polestar@prominate.com, men du er ikke forpliktet til å bruke disse kanalene. Hvis du velger å bruke kontaktskjemaet, vil vi straks bekrefte å ha mottatt av din beslutning om å påberope deg angreretten din, f.eks. via e-post.

Du kan også utøve din rett til å kansellere bestillingen din ved å bruke det svenske forbrukerbyrået (sv.: Konsumentverket), standardskjema, som du kan laste ned fra det svenske forbrukerombudets nettsted på https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett (kun tilgjengelig på svensk).

Vent på returinstruksjoner fra selskapet.

For kansellerte bestillinger vil selskapet gi deg full refusjon inkludert fraktkostnader. Betaling vil skje i samme valuta og på samme måte som du brukte ved bestilling. Du må imidlertid på egen bekostning returnere varene til selskapet på en sikker måte for å sikre at det når selskapet i god stand.

Du kan undersøke og teste produktene før du kansellerer en bestilling. Du er imidlertid ansvarlig for å godtgjøre selskapet hvis og i den grad verdien av produktet er blitt forringet på grunn av utilbørlig håndtering av produktet i forhold til det som var nødvendig for å bestemme produktets egenskaper eller funksjon.

Ta med følgende informasjon i meldingen din når du kontakter selskapet:

 • Navnet ditt
 • Bestillingsnummeret
 • Navn på og antall produkter du ønsker å returnere
 • Årsaken til at du vil returnere produktene (feil størrelse, oppfylte ikke forventningene osv.)

Med sikte på retur bes du ta vare på den originale følgeseddelen som du mottok med bestillingen.

Bestillingen din faktureres i euro. Når betaling skjer i en annen valuta, vil vi bruke midtkursen i alle transaksjoner. Vi kan ikke ta ansvar for valutasvingninger i begge retninger, heller ikke når det gjelder retur eller bytte.

Vårt mål er å sikre at alle kundebestillinger blir oppfylt riktig og uten skader. Hvis du imidlertid har mottatt en skadet, defekt eller mangelfull vare, kan du kontakte oss ved å fylle ut kontaktskjemaet (du kan få tilgang til det ved å klikke her ) eller ved å sende en e-post til polestar@prominate.com

4. Experience

Polestar Experience er et produkt som tilbys av Polestar Performance AB eller et av dets datterselskaper (“Polestar”). Polestar vil være kjøperens kontraktspartner. Som driftsansvarlig for dette nettstedet fungerer Prominate AB bare som mellomledd. Følgelig gjelder utelukkende Polestars generelle vilkår for rettigheter og plikter i sammenheng med deltakelse i Polestar Experience og tilknyttede tjenester, med mindre de nevnte vilkårene viser til de herværende vilkårene. Polestars generelle vilkår er tilgjengelige her. Ved å klikke på knappen “LEGG INN BESTILLING” godtar deltakeren Polestars Generelle Vilkår.

4. Priser og tilgjenelighet

De til enhver tid gjeldende priser spesifiseres i forbindelse med hvert produkt. Fraktkostnader legges til når det er aktuelt, og de kan variere i henhold til fraktdestinasjonen og andre gjeldende praktiske faktorer. Prisene er underlagt offentlige avgifter fastsatt av myndighetene, inkludert merverdiavgift i henhold til gjeldende lovgivning. Offentlige avgifter legges til prisene ved betaling og oppdateres når fraktdestinasjon er valgt. Vær oppmerksom på at de offentlige avgiftene kan variere avhengig av destinasjonen. Betaling skjer på kjøpstidspunktet ved hjelp av tilgjengelige betalingsmåter.

Ytterligere toll, avgifter samt meglerkostnader kan imidlertid bli beregnet avhengig av destinasjonen og vil bli innkrevd på leveringstidspunktet. Vær oppmerksom på at selskapet ikke er ansvarlig for slike kostnader.

Aksepterte betalingsmåter er spesifisert på nettbutikkens nettsted. Du kan velge betalingsmåten du vil bruke under betaling. Betalingsgrensesnittet bruker en SSL-sikker server med digitale sertifikater, og betalingsinformasjonen din er fullstendig kryptert under betalingsprosessen.

Selv om selskapet bestreber seg på at alle detaljer, beskrivelser og priser som vises i nettbutikken er nøyaktige, kan det oppstå feil. Hvis selskapet oppdager en feil i prisen på varer du har bestilt, vil selskapet informere deg om dette så snart som mulig og gi deg mulighet til å bekrefte bestillingen til riktig pris eller kansellere den. Hvis selskapet ikke klarer å kontakte deg, vil selskapet behandle bestillingen som kansellert. Hvis du avbestiller og allerede har betalt for produktene, vil du motta full refusjon. Der det er aktuelt, er prisene inkludert merverdiavgift.

Nettbutikken kan inneholde typografiske feil eller andre feil eller unøyaktigheter og er kanskje ikke fullstendig eller oppdatert. Selskapet forbeholder seg derfor retten til å rette feil, unøyaktigheter eller mangler og til å endre eller oppdatere informasjon når som helst uten forvarsel.

 5. Immaterielle rettigheter

Selskapet og/eller Polestar Ltd eier alle rettigheter, all eiendomsrett og all interesse i og til nettbutikken samt alt materiale som befinner seg i eller tilveiebringes gjennom nettbutikken, inkludert opphavsrett, patent-, varemerke-, designretter, forretningshemmeligheter og andre immaterielle eiendomsrettigheter, og produktene inkluderer varemerker som tilhører Polestar Ltd. Du overtar ikke eierrettigheter ved å bruke nettbutikken.

Du har bare lov til å bruke nettbutikken slik det er uttrykkelig godkjent i disse bruks- og tjenestevilkårene. Enhver gjengivelse eller ny distribusjon av innholdet på nettbutikken er forbudt og kan føre til sivilrettslig og strafferettslig forfølgelse. Uten å begrense det foregående er kopiering og bruk av ovennevnte materialer til andre servere, plasseringer eller som støtte for publisering, reproduksjon eller distribusjon, uttrykkelig forbudt. Du har imidlertid lov til å lage en kopi med det formål å se på innholdet for din egen personlige bruk.

Denne nettbutikken er kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, kommersielt utnytte, lage avledede verk av, overføre eller selge noe innhold, programvare, produkter eller tjenester som finnes i nettbutikken. Du kan ikke bruke nettbutikken, eller noe av innholdet, for å fremme kommersielle formål, inkludert reklame- eller reklameinntektsgenererende aktivitet på ditt eget nettsted.

6. Skadelsløsholdelse

På selskapets forespørsel godtar du å godtgjøre selskapet fullt ut, forsvare selskapet og ved behov holde selskapet, dets ledere, direktører, agenter, tilknyttede selskaper, lisensgivere og leverandører skadesløse overfor alle forpliktelser, krav, utgifter, skader og tap, inkludert advokatsalærer, som oppstår som følge av ditt brudd på disse bruks- og tjenestevilkårene, inkludert bruk som oppstår ved at andre personer får tilgang til nettbutikken ved hjelp av Internett-kontoen din forårsaket av din handling eller manglende handling.

7. Lenker til tredjespartsnettsteder

Nettbutikken kan inneholde lenker til nettsteder som eies eller drives av tredjeparter («tredjepartsnettsteder»). Selskapet er ikke ansvarlig for innholdet eller for produkter eller tjenester som tilbys av tredjeparter. Videre kan innholdet på tredjepartsnettsteder være underlagt separate vilkår for bruk og/eller personvern, som selskapet anbefaler deg å gjennomgå.

8. Force majeure

En force majeure-hendelse fritar selskapet fra dets forpliktelser med hensyn til nettbutikken i tilfelle force majeure-hendelsen forhindrer eller i urimelig grad hemmer gjennomføring av nettbutikken. Eksempler på force majeure omfatter brann, jordskjelv, flom, eksplosjon, streik eller annen arbeidsstans, pålegg fra offentlige myndigheter, forstyrrelser i energiforsyning, mangel på råvarer eller utstyr, forstyrrelser av kabel- eller annen datakommunikasjon forårsaket av eller oppstått på grunn av ytre faktorer eller andre sammenlignbare årsaker som ikke var forutsett, og som ikke med rimelighet kunne vært forberedt for på forhånd.

 9. Endringer og opphør

Selskapet har rett til å endre disse bruks- og tjenestevilkårene ved å varsle deg om slike endringer i rimelig tid på forhånd. Selskapet leverer de endrede bruks- og tjenestevilkårene til deg via nettbutikken eller på andre passende måter etter eget skjønn. Din fortsatte bruk av nettbutikken etter mottak av varselet om slike endringer, skal anses som din aksept av de endrede bruks- og tjenestevilkårene.

I tilfelle du motsetter deg ikrafttredelsen av de endrede bruks- og tjenestevilkårene, og hvis du og selskapet ikke skriftlig har avtalt noe annet, skal din rett til å bruke nettbutikken opphøre den dagen de endrede bruks- og tjenestevilkårene trer i kraft.

Selskapet kan også etter eget skjønn varsle deg om endringer og gjøre de endrede bruks- og tjenestevilkårene tilgjengelige uten forhåndsvarsel neste gang du benytter nettbutikken og gjøre dem betinget for fortsatt bruk av nettbutikken, slik at du spesifikt må godta de endrede bruks- og tjenestevilkårene (for eksempel ved å klikke “Godta”). Hvis du derimot velger å ikke godta de endrede bruks- og tjenestevilkårene som blir gjort tilgjengelig for deg i samsvar med dette avsnittet, vil din rett til å bruke nettbutikken opphøre umiddelbart.

Hvis noen bestemmelse på dette tidspunktet er eller blir ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves i noen henseende i henhold til lovgivningen i noen jurisdiksjon, skal lovligheten, gyldigheten eller håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene på ingen måte påvirkes eller svekkes av dette. Den ugyldige bestemmelsen skal erstattes av en gyldig bestemmelse som oppnår det opprinnelige formålet og kommersielle målet med den ugyldige bestemmelsen i den grad det er mulig.

Endringer som er foretatt etter at du har lagt inn en bestilling, vil ikke påvirke denne bestillingen med mindre selskapet er pålagt å foreta endringen ved lov.

.

10. Ansvarsbegrensninger

Ingenting i bruks- og tjenestevilkårene er tiltenkt å påvirke rettighetene dine etter pålagt lovgivning (blant annet lovgivning om begrenset forbrukerbeskyttelse).

I den fulle utstrekning gjeldende lovgivning tillater, tilbys nettbutikken “SOM DEN ER” uten noen form for garantier. Selskapet garanterer ikke at nettbutikken vil fungere uten forstyrrelser eller feil.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal selskapet ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader forårsaket av en mulig forsinkelse, endring eller tap av en tjeneste, et produkt eller et materiale som overføres gjennom nettbutikken. Selskapet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader forårsaket av forstyrrelser og avbrudd, inkludert tap eller forsinkelse av data eller endringer i data på grunn av tekniske feil eller vedlikehold. Videre fraskriver selskapet seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av skadelige programmer (virus, ormer eller lignende) eller feilaktig innhold i nettbutikken.

11. Gjeldende lov og løsning av tvister

Disse bruks- og tjenestevilkårene og kontraktsforholdet relatert til dette er underlagt lovene i Sverige. Tvister som oppstår på grunn av disse bruks- og tjenestevilkårene eller kontraktsforholdet relatert til disse, skal bli forsøkt avgjort i minnelighet. Hvis det ikke oppnås enighet, skal tvisten avgjøres i tingretten i Borås, Sverige som førsteinstans. Ingenting i disse bruks- og tjenestevilkårene begrenser dine obligatoriske rettigheter som forbruker i henhold til lover og forskrifter om forbrukerbeskyttelse som er gjeldende på ditt hjemsted. Du kan for eksempel ha rett til å få en tvist som oppstår som følge av disse bruks- og tjenestevilkårene, avgjort i tingretten på ditt hjemsted.

Videre, og som alternativt middel for tvisteløsning, kan du sende inn klage til den svenske klagenemnda for forbrukertvister (sv.: Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)): https://www.arn.se/konsument/. Hvis du har kjøpt varer innenfor Den europeiske union («EU»), kan du også sende inn klagen din gjennom EUs nettbaserte tvisteløsningsplattform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Betalingstjenestelevrandører

PayPal fungerer som iverksetter av betalingstjenesten og som en betalingstjenesteleverandør. PayPal vil fremgå som mottaker på fakturaen, og PayPal videresender betalingen til selgeren.

PayPal er en autorisert betalingsinstitusjon. Ved reklamasjon bes du kontakte nettstedet du betalte til.

www.paypal.com

13. Personvernerklæring

Når du bruker denne nettbutikken, vil Polestar og selskapet behandle personopplysningene dine som behandlingsansvarlige i fellesskap. Les personvernerklæringen som er tilgjengelig her for mer informasjon om Polestars og selskapets behandling av dine personopplysninger.

14. Verdikuponger

 • Verdikuponger kan ikke byttes i kontanter, innleveres med sikte på refusjon, motregnes mot en ny verdikupong eller erstattes etter utløp og fungerer ikke som lovlig betalingsmiddel, kontokort, kreditt- eller betalingskort eller verdipapir.
 • Verdikuponger erstattes ikke hvis de bortkommer eller blir stjålet. Hvis du har mistanke om uautorisert aktivitet, må du øyeblikkelig rapportere dette til polestar@prominate.com
 • Hvis kjøpet overskrider verdikupongens verdi, skal forskjellen betales med betalings- eller kredittkort.
 • Polestar Additionals nettbutikk forbeholder seg retten til å annullere en verdikupong hvis vi anser dette som nødvendig. I så fall kan vi velge å utstede en erstatningsverdikupong av tilsvarende verdi, med mindre vi har mistanke om svindel i forbindelse med verdikupongen. Verdikupongen forblir vår eiendom
 • Verdikuponger har en gyldighet på 6 måneder fra kjøpsdatoen og må brukes innenfor denne perioden. Ubrukte verdikuponger refunderes ikke og gir ikke mulighet for transaksjoner etter utløpsdatoen.
 • Verdikupongprosessen genererer en verdikupongkode som kan utleveres til kunden. Kunden kan bruke den ved betaling på nett ved å taste inn verdikupongkoden på ordreoversiktssiden.
 • Bruk av verdikupongen er gratis for sluttbrukeren.
 • Hvis du har spørsmål utover det ovenstående, ber vi deg kontakte oss på polestar@prominate.com, Hultagatan 15, 50750 Borås, Sverige. Telefon: +46 (0) 33-20 66 00.
 • Ovenstående informasjon kan variere og endre seg med tiden.

 

 

  Handlevogn
  Vognen din er tom!