Select your region

Bruger- og servicebetingelser

1. Accept af disse bruger- og servicebetingelser

Denne webbutik (som defineret nedenfor) er udviklet og offentliggjort på vegne af Polestar Ltd af et svensk selskab, Wackes AB (“virksomheden”) med hovedsæde på Box 957, 501 10 Borås, Sverige (Business ID: 556319-9255).

Din brug af www.additionals.polestar.com-webstedet og/eller ethvert andet medie til informationsudveksling (samlet “webbutikken”) samt alle produkter (som defineret nedenfor), du måtte bestille via webbutikken, er underlagt disse bruger- og servicebetingelser. Læs disse bruger- og servicebetingelser omhyggeligt, inden du afgiver ordrer i webbutikken.

Ved at gå ind på webbutikken og/eller bruge den accepterer du, at disse bruger- og servicebetingelser er bindende. Hvis du ikke accepterer disse bruger- og servicebetingelser, må du ikke gå ind på og/eller bruge webbutikken.

Hvis du er under 18 år eller hvis du er mindreårig i dit opholdsland, skal du bede din værge om at gennemføre din registrering i webbutikken for dig.

Med forbehold for din accept af og overholdelse af disse brugsbetingelser og service giver virksomheden dig en personlig, begrænset, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig og ikke-overførbar licens til at bruge webbutikken udelukkende til dine personlige og ikke-kommercielle formål, som det fremgår af disse bruger- og servicebetingelser.

Når du bruger denne webbutik, behandler Polestar og virksomheden dine personlige data som fælles registeransvarlige. Læs meddelelsen om privatlivets fred, der er tilgængelig her for at få flere oplysninger om Polestars og virksomhedens behandling af dine personlige data.

2. Levering og brug af webbutik

I henhold til bindende, gældende lovgivning har virksomheden ret til at forsyne webbutikken, som den finder passende, herunder også retten til at ændre webbutikken. Hvis sådanne ændringer nødvendiggør ændringer i dit driftsmiljø eller på andre områder, skal du foretage sådanne ændringer på egen regning. Virksomheden underretter dig med rimeligt varsel om ændringer, der væsentligt påvirker brugen af webbutikken.

Virksomheden kan lukke webbutikken midlertidigt, hvor det er nødvendigt, for eksempel til installation, ændringer eller vedligeholdelsesarbejde, eller hvis love, forskrifter eller myndigheder kræver det, eller hvis der er andre berettigede grunde til midlertidig lukning. Virksomheden stræber efter en lukning, der er så kort som muligt. I henhold til den bindende, gældende lovgivning har virksomheden ret til at lukke webbutikken ned efter eget skøn. Skulle der opstå midlertidig eller permanent lukning af webbutikken, stræber virksomheden efter at underrette dig om sådanne begivenheder på forhånd og med rimelig varsel.

Du accepterer at bruge webbutikken på en måde, der ikke skader virksomheden, andre brugere eller tredjeparter. Virksomheden forbeholder sig retten til at opsige eller begrænse din adgang til webbutikken uden forudgående varsel, hvis du overtræder disse bruger- og servicebetingelser, eller hvis du misbruger onlineshoppen eller indlæser onlineshoppen i usædvanligt omfang. Virksomheden har ret til at forhindre adgang til webbutikken, hvis der er grund til at tro, at du er involveret i ulovlig aktivitet eller bringer andre brugeres eller virksomheders datasikkerhed eller privatliv i fare.

Virksomheden kan bruge underleverandører til at opfylde sine forpligtelser vedrørende webbutikken og/eller disse bruger- og servicebetingelser.  

3. Produkter, forsendelse og betaling og returneringspolitik

 3.1    Produkter

I webbutikken kan du købe bestemte produkter, herunder, men ikke begrænset til mærkevarer og tilbehør (“Produkter”). Salget er bindende mellem dig og virksomheden, i det øjeblik, hvor virksomheden modtager din betaling.

Oplysninger om leveringstider for produkter og anden produktinformation er angivet på webbutikkens websted. Alle ordrer modtages på betingelse af, at ordren accepteres og at produktet er tilgængeligt.

3.2    Forsendelse og betaling

Leveringstider kan variere afhængigt af produktet, dets tilgængelighed og andre mulige praktiske faktorer. Kontroller leveringstiderne for hvert produkt separat.

Ønsker du at modtage en udskrift af en ordre, du har afgivet, kan dette gøres ved at udskrive den ordrebekræftelse, du modtager, efter du har afgivet din ordre. Denne bekræftelse vil blive sendt til dig via e-mail, når du har gennemført ordreprocessen ved at klikke på “Afgiv ordren” (eller en tilsvarende), og når dine betalingsoplysninger er behandlet. Derudover modtager du en forsendelsesbekræftelse via e-mail, når produktet/produkterne er sendt til dig.

Betaling sker via kundens Paypal-konto eller kreditkort

3.3    Produktreturnering

Du har 14 dages fortrydelsesret og kan annullere din ordre ved at give virksomheden meddelelse herom indenfor 14 dage fra dagen efter, at ordren er modtaget. Meddelelse om annullering af kontrakt skal gives i en klar besked. Dette kan ske ved at udfylde kontaktformularen i denne webbutik (du kan få adgang til den ved at klikke her) eller ved at sende en e-mail tilpolestar@prominate.com, men du er ikke forpligtet til at bruge disse kanaler. Hvis du vælger at bruge kontaktformularen, bekræfter vi øjeblikkeligt modtagelsen af din beslutning om gøre brug af fortrydelsesretten, f.eks. pr. e-mail.

Du kan også gøre brug af fortrydelsesretten til at annullere din ordre ved hjælp af det svenske forbrugerbureau (SW: Konsumentverket), en standardformular, som du kan downloade fra det svenske forbrugerbureaus websted på https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett (kun tilgængelig på svensk).

Vent venligst på returneringsinstruktioner fra virksomheden.

Virksomheden udbetaler fuld refusion inklusive forsendelsesomkostninger for annullerede ordrer. Betaling sker i samme valuta og vha. samme betalingsmiddel som det, du har brugt ved ordreafgivelsen. Du er ansvarlig for at returnere varerne til virksomheden på en sikker måde og for egen regning for at sikre, at de når virksomheden i god stand.

Du kan undersøge og teste produkterne, inden du fortryder en ordre. Du er dog ansvarlig for at kompensere virksomheden, hvis og i det omfang produktets værdi er reduceret på grund af overdreven håndtering af produktet i forhold til, hvad der var nødvendigt for at afgøre produktets egenskaber eller funktion.

Medtag følgende oplysninger i din besked, når du kontakter virksomheden:

 • Dit navn
 • Ordrenummer
 • Navn og beløb på de produkter, du ønsker at returnere
 • Årsagen til, at du vil returnere produkterne (forkert størrelse, lever ikke op til forventningerne osv.)

Vær venlig at beholde den originale følgeseddel, som du modtog med din ordre.

Din ordre faktureres i EUR. Hvis betaling foretages i en anden valuta, bruger vi mellemkurs for alle transaktioner. Vi er ikke ansvarlige for nogen valutasving, heller ikke i tilfælde af returnering eller ombytning af produkter.

Vi bestræber os på at afsende alle kundeordrer korrekt og uden skader. Hvis du alligevel har modtaget en beskadiget, defekt eller forkert vare, bedes du kontakte os ved at udfylde kontaktformularen (du kan få adgang til den ved at klikkeher) eller ved at sende en e-mail tilpolestar@prominate.com

4. Priser og tilgængelighed

De gældende priser er angivet i forbindelse med hvert produkt. Der tilføjes relevante forsendelsesomkostninger, og de kan variere afhængigt af forsendelsesdestinationen og andre gældende praktiske faktorer. Priserne er underlagt offentlige afgifter bestemt af myndighederne, inklusive moms i henhold til gældende, nuværende lovgivning. Offentlige gebyrer føjes til priserne ved kassen og opdateres, når forsendelsesdestination er valgt. Bemærk, at de offentlige gebyrer kan variere afhængigt af forsendelsesdestinationen. Betaling sker på købstidspunktet ved hjælp af de tilgængelige betalingsmetoder.

Yderligere told samt mæglergebyr kan dog blive tilføjet afhængigt af forsendelsesdestinationen og opkræves på leveringstidspunktet. Bemærk, at virksomheden ikke er ansvarlig for sådanne afgifter.

Godkendte betalingsmetoder er angivet på webbutikkens websted. Du kan vælge den betalingsmetode, du ønsker at bruge ved kassen. Betalingsgrænsefladen bruger en SSL-krypteret sikker server med digitale certifikater, og dine betalingsoplysninger er fuldt krypterede under betalingsprocessen.

Virksomheden bestræber sig på at sikre, at alle detaljer, beskrivelser og priser, der vises i webbutikken, er korrekte, kan der opstå fejl. Hvis virksomheden opdager en fejl i prisen på varer, du har bestilt, vil du hurtigst muligt blive informeret derom og du vil få muligheden for, enten at bekræfte din ordre til den rigtige pris eller annullere den. Hvis virksomheden ikke er i stand til at kontakte dig, vil ordren blive annulleret. Hvis du annullerer, og du allerede har betalt for produkterne, modtager du fuld refusion. Priserne er inklusive moms, hvor dette er relevant

Webbutikken kan indeholde tastefejl eller andre fejl eller unøjagtigheder og er muligvis ikke komplet eller aktuel. Virksomheden forbeholder sig derfor retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til enhver tid at ændre eller opdatere oplysninger uden forudgående varsel.

 5. Ophavsrettigheder

Virksomheden og/eller Polestar Ltd ejer alle rettigheder, ophavsretten og interesse til og i webbutikken samt til ethvert materiale i eller leveret gennem webbutikken, herunder copyright, patenter, varemærker, designrettigheder, forretningshemmeligheder og enhver anden intellektuel ejendomsrettighed og produkterne inkluderer varemærker, der tilhører Polestar Ltd. Du modtager ikke ejendomsrettigheder ved at bruge webbutikken.

Du har kun tilladelse til at bruge webbutikken som udtrykkeligt beskrevet i disse bruger- og servicebetingelser. Enhver gengivelse eller omfordeling af onlinebutikkens indhold er forbudt og kan føre til bøder eller straf. Uden at begrænse det foregående er kopiering og brug af ovennævnte materialer til enhver anden server, placering eller support til offentliggørelse, reproduktion eller distribution udtrykkeligt forbudt. Du har dog tilladelse til at lave en kopi med henblik på at se indholdet til din egen personlige brug.

Denne webbutik er kun til personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke ændre, kopiere, distribuere, overføre, vise, udføre, reproducere, offentliggøre, optage licens på, udnytte kommercielt, oprette afledte værker fra, overføre eller sælge noget indhold, software, produkter eller tjenester, som findes i webbutikken. Du må ikke bruge webbutikken eller noget af dens indhold til kommercielt formål, herunder reklame- eller annonceindtægtsaktiviteter på dit eget websted.

6. Erstatning

På virksomhedens anmodning accepterer du at kompensere virksomheden fuldt ud, forsvare virksomheden og holde virksomheden uskadelig efter behov, samt at holde dens direktionsmedlemmer, direktører, agenter, tilknyttede virksomheder, licensgivere og leverandører fri fra alle forpligtelser, krav, udgifter, skader og tab, herunder advokatsalær, der opstår som følge af din overtrædelse af disse bruger- og servicebetingelser, herunder brug af andre personer, der får adgang til webbutikken ved hjælp af din internetkonto, forårsaget af din handling eller passivitet.

7. Links til tredjespartssider

Webbutikken kan indeholde links til websteder, der ejes eller drives af tredjeparter (“Tredjepartswebsteder”). Virksomheden er ikke ansvarlig for indholdet eller for produkter eller tjenester, der tilbydes af tredjeparter. Desuden kan indholdet på tredjepartswebsteder være underlagt separate servicevilkår og/eller fortrolighedspolitikker, hvis indhold virksomheden anbefaler dig at gennemgå.

8. Force majeure

I tilfælde af force majeure frigøres virksomheden fra sine forpligtelser i forbindelse med webbutikken i tilfælde af, at den nævnte force majeure-begivenhed forhindrer eller urimeligt hindrer den præstation, der vedrører webbutikken. Eksempler på force majeure omfatter brand, jordskælv, oversvømmelse, eksplosion, strejke eller anden indstilling af arbejde, ordrer fra offentlige myndigheder, afbrydelse af energiforsyningen, mangel på råmaterialer eller udstyr, afbrydelse af kabel- eller anden datakommunikation forårsaget af eller opstået grundet eksterne faktorer eller andre tilsvarende, uforudsete årsager, der ikke kunne forudses.

 9. Ændringer og annullering

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre disse bruger- og servicebetingelser ved at underrette dig om sådanne ændringer på forhånd. Virksomheden leverer de ændrede bruger- og servicebetingelser til dig via webbutikken eller på anden egnet måde efter eget skøn. Ved fortsat at bruge webbutikken efter modtagelse af underretningen om sådanne ændringer accepterer du de ændrede bruger- og servicebetingelser.

I tilfælde af indsigelse mod ikrafttrædelsen af de ændrede bruger- og servicebetingelser, og hvis du og virksomheden ikke er skriftligt enige om andet, ophører din ret til at bruge webbutikken på den dato, hvor de ændrede bruger- og servicebetingelser træder i kraft.

Virksomheden kan også efter eget skøn meddele dig ændringer og stille de ændrede bruger- og servicebetingelser til rådighed uden forudgående varsel, næste gang du går ind i webbutikken og gøre det betinget af fortsat brug af webbutikken, så du specifikt accepterer de ændrede bruger- og servicebetingelser (for eksempel ved at klikke på “Accepter”). Hvis du vælger ikke at acceptere de ændrede bruger- og servicebetingelser, der stilles til rådighed i henhold til dette afsnit, ophører din ret til at bruge webbutikken øjeblikkeligt.

Hvis nogen bestemmelse på noget tidspunkt er eller bliver ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves i nogen henseende i henhold til lovgivningen i en hvilken som helst retskreds, vil lovligheden, gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende bestemmelser på ingen måde blive påvirket eller forringet deraf. Den ugyldige bestemmelse skal erstattes af en gyldig bestemmelse, der så vidt muligt lever op til det oprindelige formål og det kommercielle mål for den ugyldige bestemmelse.

Eventuelle ændringer foretaget efter, du har afgivet en ordre, påvirker ikke denne ordre, medmindre virksomheden er lovforpligtet til at foretage denne ændring.

10. Ansvarsbegrænsning

Disse bruger- og servicebetingelser er ikke beregnet til at have indflydelse på dine rettigheder i henhold til den bindende, gældende lov (deriblandt, men ikke begrænset til loven om forbrugerbeskyttelse).

I henhold til gældende lovgivning leveres produkter fra webbutikken i størst muligt omfang på “købt som besigtiget” -basis uden nogen form for garanti. Virksomheden garanterer ikke, at webbutikken fungerer uden afbrydelser eller fejl.

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, er virksomheden ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader forårsaget af en mulig forsinkelse, en ændring eller tab af en tjeneste, et produkt eller materiale, der leveres via webbutikken. Virksomheden er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader forårsaget af afbrydelser og forstyrrelser, deriblandt tab eller forsinkelse af data eller ændringer i data på grund af tekniske fejl eller vedligeholdelse. Virksomheden fraskriver sig yderligere ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaget af skadelige programmer (vira, orme eller lignende) eller forkert indhold i webbutikken.

11. Gældende lov og mægling

Disse bruger- og servicebetingelser og de kontraktmæssige forhold i forbindelse hermed er underlagt lovgivningen i Sverige. Tvister, der opstår som følge af disse bruger- og servicebetingelser eller den kontraktmæssige tilknytning dertil, vil blive forsøgt løst i mindelighed. Hvis der ikke opnås nogen aftale, skal tvisten afgøres i distriktsdomstolen i Borås i Sverige som første instans. Intet i disse bruger- og servicebetingelser begrænser dine bindende rettigheder som forbruger i henhold til de love og regler, der gælder for forbrugerbeskyttelse i dit hjemsted. Du kan for eksempel have ret til at få tvister, der opstår som følge af disse bruger- og servicebetingelser, afgjort ved distriktsdomstolen i dit hjemsted.

Yderligere og som alternativt middel til bilæggelse af tvister kan du indgive din klage til det svenske nævn for forbrugertvister (sv: Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)): https://www.arn.se/konsument/. Hvis du har købt varer indenfor Den Europæiske Union (“EU”), kan du også indgive din klage via EU’s online tvistbilæggelsesplatform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Leverandør af betalingsservice

PayPal gennemfører betalingsservicen og fungerer som betalingstjeneste. PayPal vises som modtager på fakturaen, og PayPal videresender betalingen til forhandleren.

PayPal er en autoriseret betalingsinstitution. For indsigelser bedes du kontakte det websted, som har modtaget din betaling.

www.paypal.com

13. Meddelelse om privalivets fred

Når du bruger denne webbutik, behandler Polestar og virksomheden dine personlige data som fælles registeransvarlige. Læs meddelelsen om privatlivets fred, der er tilgængelig her for at få flere oplysninger om Polestars og virksomhedens behandling af dine personlige data.

14. Værdikuponer

 • Værdikuponer kan ikke ombyttes til kontanter, indleveres med henblik på godtgørelse, nedskrives til en lavere værdi efter brug eller erstattes efter udløb og fungerer ikke som lovligt betalingsmiddel, kontokort, kredit- eller betalingskort eller værdipapir.
 • Værdikuponer erstattes ikke, hvis de bortkommer eller bliver stjålet. Hvis du har mistanke om uautoriseret aktivitet, skal du øjeblikkelig rapportere dette til polestar@prominate.com
 • Hvis dit køb overskrider værdikuponens værdi, skal forskellen betales med betalings- eller kreditkort.
 • Polestar Additionals-webshop forbeholder sig retten til at annullere en værdikupon, hvis vi anser et sådant skridt for nødvendigt. I så fald kan vi vælge at udstede en erstatningsværdikupon af tilsvarende værdi, medmindre vi har mistanke om svindel i relation til værdikuponen. Værdikuponen forbliver vores ejendom.
 • Værdikuponer har en gyldighed på 6 måneder fra købsdatoen og skal bruges inden for denne periode. Ubrugte værdikuponer refunderes ikke og giver ikke adgang til nogen transaktioner efter udløbsdatoen.
 • Værdikuponprocessen genererer en værdikuponkode, som kan udleveres til kunden. Kunden kan bruge den ved checkout ved at indtaste værdikuponkoden på ordreoversigtssiden.
 • Brug af værdikuponen er gratis for slutbrugeren.
 • Hvis du har spørgsmål, der ikke vedrører ovenstående, beder vi dig kontakte os på polestar@prominate.com, Hultagatan 15, 50750 Borås, Sverige. Telefon: +46 (0) 33-20 66 00.
 • Ovenstående information kan variere og ændre sig med tiden.

 

  Indkøbskurv
  Din Indkøbskurv er i øjeblikket tom!